MVDr. Mgr. Kateřina Návojová Horáčková, MANZCVS (Medicine of Cats), ISFM AdvCertFB

photo

Soukromé referenční pracoviště pro kočky, Praha

Dr. Návojová Horáčková absolvovala v roce 2002 Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové a v roce 2014 Fakultu veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně (VFU). Od roku 2002 pracuje jako farmaceut se specializovanou způsobilostí v oboru Farmaceutická technologie (2011). Po promoci na VFU začala pracovat jako veterinární lékařka ve spolupráci s klinikou MVDr. Martiny Načeradské se zaměřením na kočičí medicínu. V roce 2018 složila zkoušky v oboru Medicína koček a stala se členkou Australian and New Zealand College of Veterinary Sciences (titul MANZCVS) v tomtéž oboru. V roce 2020 ukončila dvouletý kurz Chování koček pořádaný International Cat Care a International Society of Feline Medicine and získala Advanced Certificate in Feline Behaviour. V současné době je předsedkyní České asociace felinní medicíny.

Dr. Návojová Horáčková se zajímá kromě vlastní medicíny koček zejména o farmakologii a individuální přípravě týkající se zejména kočičích pacientů. Je spoluautorkou řady publikací v oblasti individuální přípravy a medicíny koček včetně impaktovaných článků, a přednášející na řadě národních i mezinárodních akcí.